Getijden

Getijden

Meest 2 vragen. en een rekensom
basisbegrippen moeten gekend worden.


Waar te vinden?

Het getijde heeft 2 bewegingen

horizontale; stroming,                (eb, vloed -stroom)
verticale beweging; diepte.       (hoog, laag - water)

 

Kaart

Almanak

Getijde Atlas

Verticaal

enkele plaatsen.
per uur

iedere dag.
alleen Hw en Lw

vele plaatsen.
per uur

Horizontaal

enkele plaatsen.
per uur

niet

vele plaatsen.
per uur

Definities

Hydrografische dienst - Rijkswaterstaat

Er moeten waterhoogten omgerekend worden tussen die twee.
In de Rijkswaterstaat tabellen staat het verschil tussen NAP en het LLWS.
NAP is altijd dezelfde hoogte. Het LLWS verschilt van plaats tot plaats.

Voorbeeld:


De 1/7e regel

DOEL:
Er moet uitgerekend kunnen worden hoe hoog het hoogwater (of laagwater) voor een bepaalde dag gaat worden.

Het duurt 7 dagen voordat het van Springtij naar Doodtij gaat. Voor iedere dag reken je 1/7 van het verschil.
Dit soort tabel is te vinden in de kaart. De Almanak bevat soortgelijke gegevens.

-   voorbeeld:
    HoogwaterSpring = + 2.5 ,

HoogwaterDoodtij = + 2.0 

HWS 2.5 - HWD 2.0 = 0.5    >    1 / 7  van 0.5 = 0.07  voor ieder dag.

    HoogwaterSpring              = + 2.5    
    Hw 1e dag      2.5 - 0.07    = + 2.4
    Hw 2e dag      2.5 - 0.14    = + 2.4
    Hw 3e dag      2.5 - 0.21    = + 2.3
    Hw 4e dag      2.5 - 0.28    = + 1.2
    Hw 5e dag      2.5 - 0.35    = + 2.1
    Hw 6e dag      2.5 - 0.42    = + 2.1
    HoogwaterDoodtij             = + 2.0


De 1/12 regel

DOEL:
Er moet uitgerekend worden wat de rijzing boven het LLWS (reductievlak) zal zijn voor een bepaald moment op een bepaalde dag

Het duurt ongeveer 6 uur voordat het getij van kentering Hw naar kentering Lw gaat.

Niet ieder uur stijgt of daalt het getijde met gelijke snelheid.
We delen het in 6 delen:
Het eerste uur daalt het een klein beetje: 1/12 deel
Het tweede uur gaat het wat sneller: 2/12 deel
Het derde uur gaat het het snelste: 3/12

Het vierde uur weer snel: 3/12
Het vijfde uur iets langzamer: 2/12
Het laatste uur weer heel langzaam: 1/12

-    voorbeeld:

    Hw = 2.5, Lw = 1.2    (verkregen b.v. na toepassing 1/7 regel, of direct uit de almanak)

2.5 - 1.2 = 1.3      >
1/12  van 1.3 = 0.1  


1/12 regel

HW = 2.5

1 uur na Hw = 2.5  minus 1/12                                                   =   2.4
2 uur na Hw = 2.5  minus (1/12+2/12)                                       =  2.2
3 uur na Hw = 2.5  minus (1/12+2/12+3/12)                             =  1.9
4 uur na Hw = 2.5  minus (1/12+2/12+3/12)                              =  1.6
5 uur na Hw = 2.5  minus (1/12+2/12+3/12+3/12+2/12)           = 1.4
6 uur na Hw = 2.5  minus (1/12+2/12+3/12+3/12+2/12+1/12) = 1.3

LW  = 1.2 

N.B:
Niet alle getijde curves volgen een mooie kromme.
Als je een betrouwbaardere waterdiepte wilt dan deze mooie sinus-beweging, kun je waarschijnlijk beter uit een getijde curve voor het gebied waar je vaart halen uit een getijde atlas.  Kijk maar eens naar die van Hoek van Holland... .


Getijde kromme

(alleen TKN)
Een methode die nauwkeuriger werkt als de "1/12" methode maakt gebruik van een getijde kromme.
Deze krommen kan men in getijde atlassen vinden.

getijde kromme voor "voorbeeld"

Op het rechterdeel gaat men de tijden invullen van HW en LW en alle tussen uren.

Op het linkerdeel trekt men een lijn tussen de verschillende hoogten van HW en LW.
Ter verduidelijking zijn de lijnen voor spring; "de rode", en voor doodtij; "de groene" al voorgetekend.

getijde kromme met tijdsindeling

De schuine blauwe lijn links loopt vanaf het LW van "vandaag" = 1.7, naar het HW van "vandaag" = 2.5

In het rechterdeel staan de tijden van het HW en LW van "vandaag". Merk op dat dit de GMT tijden zijn... .

Om de rijzing om 18.30h te weten gaan we bij 18.30 omhoog tot we de curve raken. Vandaar horizontaal naar rechts tot we de schuine lijn raken. Hier gaan we recht omhoog en vinden daar dat de rijzing van "vandaag" om 18.30h
1.85 / 1.9 zal zijn.


Er zijn curves voor vrijwel alle grote havens.
Voor vele kleinere havens waarvoor niet direct een curve beschikbaar is, zijn meestal wel zogenaamde "secondary port" gegevens beschikbaar. Deze bestaan eruit dat de kromming van een bestaande plaats gebruikt moet worden. Maar dat de gegevens geldend voor de "secondary port" moeten worden gebruikt. B.v.
Secondary Port: "Onze Haven"
Gebruik curve "Hoek van Holland".
HW "onze Haven" 12 mininuten na Hoek van Holland, LW "Onze Haven" 8 minuten na Hoek van Holland
HW 2dm meer, LW 3dm minder dan Hoek van Holland


Stromingssnelheden

De kaart biedt een tabel waarin opgenomen een aantal plaatsen waarvoor de stromingsrichting en sterkte bekend zijn.
Op de kaart zijn roze "wybertjes" te vinden met een letter. In de tabel vindt men waarden voor de stroming op die plek.

Dit geeft een grof idee van hoe hard het er waar stroomt
B.v. Plaats "A" 4uur voor hoog water
richting: 302°, snelheid: HW=3.2kn, LW=1.6
We gebruiken de "1/7e" regel voor tussenliggende dagen

Stroom atlas

Stromings atlassen geven een detaileerder zicht:

Dit is een kaartje van een deel van het Kanaal.

Voor ieder uur voor of na HW / LW is er een kaartje of bladzijde in de atlas.

De pijlen geven de richting en sterkte aan. Dikkere pijl is meer stroming!

0.4-0.7 betekend 0.4 knoop stroming met doodtij, 0.7 met springtij.
Voor tussenliggende dagen de "1/7e" regel toepassen
Deze stromings atlassen geven een duidelijke weergave van de situatie. Ook zijn er vele plaatsen in de kaart weergegeven
waterdiepte informatie vndt men echter niet in de getijde-atlas